LA SOLANA DE PAL
Pal (Andorra)

LA SOLANA DE PAL
Pal (Andorra)

Habitatges Plurifamiliars La Solana de Pal

CLIENT Privat
SITUACIÓ Pal, Comú de la Massana (Andorra)
ÚS DE L’EDIFICI Privat. Plurifamiliar. Residencial
SERVEIS PRESTATS Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’obra del projecte. Desenvolupament dossier comercial i continguts pàgina web.
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 3.900 m2
DATA D’INICI 2007
DATA FINAL 2010
FASE ACTUAL Finalitzat